PANIKANGST

Hvad er panikangst?

Panikangst er først og fremmest kendetegnet ved angstanfald der pludseligt sætter ind. mennesker, der er ramt af panikangst oplever dog også angst udenfor de situationer, hvor selve anfaldene optræder.

Man kan opdele angsten i to typer:

 • Den pludselige, nogle gange uventede angst, der kommer som et lyn fra en klar himmel og udvikler sig til et egentligt angstanfald.
 • Forventningsangst – ofte også omtalt som angsten for angsten – der eksempelvis knytter sig til bestemte situationer eller begivenheder, hvor man før har oplevet angst og frygter, at det skal komme igen.

Under angstanfaldene oplever personen voldsomme fysiologiske reaktioner, som virker utroligt skræmmende og ubehagelige. Det er disse reaktioner, der ofte giver anledning til katastrofetanker om, at der er ved at ske noget meget slemt med én.

Typiske fysiologiske reaktioner ved panikangst

 • Hjertebanken
 • Høj puls
 • Smerter i brystet
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfornemmelse
 • Sløret syn
 • Kvalme
 • Mundtørhed
 • Prikken/ eller “dødhedsfornemmelse” i fingre og tæer
 • Anspændthed
 • Svedeture eller kuldefornemmelser

Disse kropslige reaktioner er typiske for panikangst men ses også i varierende grad ved alle angstreaktioner. De er helt ufarlige og biologisk set en del af alle menneskers naturlige parathed til at klare farlige eller vanskelige situationer. Men når man lider af panikangst frygter man selve angstreaktionen, dels fordi den er ekstremt ubehagelig, og dels fordi man ofte ikke forstår eller kan finde en forklaring på, hvad det er der sker med én. 

Typiske katstrofetanker ved panikangst

 • Jeg besvimer 
 • Jeg mister kontrollen over mig selv
 • Jeg ser mærkelig ud, og andre vil bemærke det
 • Jeg kaster op pga. angsten eller mister kontrol over andre kropslige funktioner
 • Jeg er alvorligt syg, f.eks. er ved at få et hjerteanfald eller en hjerneblødning
 • Jeg er ved at blive sindssyg – eller kan blive det under angstanfaldet. 
 • Jeg går i stå og kan ikke klare situationen

Ingen af de frygtede ting kan ske som følge af angsten, men hvis man tror at det kan ske, eller at angsten er et tegn på dette, vil det naturligvis føles meget skræmmende og bidrage til, at angsten stiger.

Hvad vedligeholder panikangst?

Når man først har oplevet et angstanfald, vil man ofte dels forbinde angsten med den situation, man var i, da den opstod, og dels være blevet meget forskrækket over de skræmmende “symptomer”. Men vil derfor forsøge at undgå at komme i en lignende angstsituation igen f.eks. ved at undgå bestemte steder, gøremål eller dét at være alene. Man ser ofte, at den angste person udvikler en masse “sikkerhedsstrategier” som skal afhjælpe eller dæmpe angsten. Det kan f.eks. være altid at have en vandflaske med sig, kun at gå udenfor i følgeskab af sin ægtefælle, altid at vide hvor nærmeste nødudgang er eller kun køre i den yderste vejbane – så man hurtigt kan få hjælp eller hurtigt komme væk. Det kan også være, at man helt undgår bestemte situationer, eksempelvis offentlig transport, biografer, auditorier mm. Disse former for adfærd kaldes hhv. undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd og er almindelige menneskelige reaktioner på angst.

Men dét at man pga. panikangst undgår eller sikrer sig i særlige situationer, er netop med til at fastholde angsten fordi man aldrig får erfaring med, at man godt kan klare sig, og at angsten ikke er farlig. 

KONTAKT PSYKOLOGERNE I KØBENHAVN ELLER HELLERUP

Vi har fast telefontid mandag til fredag mellem 8-17 i Praksis for Kognitiv Terapi.
Du kan ringe til psykologerne i Hellerup og København K for
tidsbestilling eller  relevante spørgsmål.

 

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Kognitiv behandling af panikangst

En af de vigtigste elementer i angstbehandlingen er, at du sammen med din psykolog lærer at forstå, hvad det er der sker, når man har angst, og hvad de fysiologiske symptomer skyldes. Det er vigtigt at du ser, at angst ikke kan føre til at man mister kontrollen, bliver fysisk syg eller bliver sindssyg. I behandlingen arbejder du og psykologen derfor både med en kropslig og en psykologisk forståelse af angstreaktionen, så du opnår en grundig forståelse af angsten og derved kan mestre den.

Hos psykologen arbejder man endvidere med praktiske øvelser og hjemmeopgaver, hvor du gradvist lærer igen at kunne befinde dig i bestemte situationer uden at føle angst og føle dig nødsaget til at enten at tage forholdsregler eller helt undgå disse situationer.

Undervejs i dit terapiforløb vil du sammen med psykologen også kigge på baggrunden for, at du udviklede panikangst. Typiske årsager kan være længerevarende stressbelastninger, kriser, depressive symptomer, negative tankemønstre samt personlighedstræk såsom perfektionisme og behov for kontrol. Det er således vigtigt, at man i terapien både fokuserer på at fjerne angsten og ligeledes sikrer, at den ikke kommer frem igen på et senere tidspunkt.

Kognitiv adfærdsterapi har utroligt gode resultater i forhold til behandling og tilbagefaldsforebyggelse af panikangst, og du vil mærke en hurtigt fremgang i forhold til at kunne gennemføre dine daglige gøremål uden at være styret af angsten.

Efter et forløb hos Praksis for Kognitiv Terapi vil du

 • Kunne vurdere angstsymptomer som ufarlige og håndtere deres forekomst
 • Kunne færdes frit i situationer og steder, du hidtil har undgået
 • Opleve en kraftig reduktion af angstanfald og angstsymptomer
 • Forebygge yderligere angstanfald 

Læs mere under afsnittet om kognitiv adfærdsterapi.

Vil du møde andre, der lider af angst? Læs her om Angstforeningen

Du kan bestille tid til behandling af panikangst hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København K og Hellerup

ANGST OG PANIKANGST – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN OG HELLERUP

Panikangst – Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Charlottenlund, Lyngby, Taarbæk, Ordrup, Skovshoved, Klampenborg, Gentofte, København K, Frederiksberg, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

Psykolog i København

Fokusord: Angst, helbredsangst, psykolog panikangst København,  psykolog angst, Mette Eline, Susanne, Stine, tæt på søerne, Hellerup, Kognitiv terapi i København

PANIKANGST