Eksamensangst

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst er en variant af præstationsangst, som særligt kendes af skoleelever og studerende.

Denne type angst viser sig oftest op til såvel mundtlige som skriftlige eksamener men kan også omfatte skriftlige opgaver.

De fleste mennesker vil kunne nikke genkendende til en følelse af nervøsitet eller endda angst i forbindelse med eksamener – man har sommerfugle i maven, hjertebanken, svedige håndflader og en masse tanker om, hvordan eksamenssituationen kan gå galt med et dårligt resultat til følge. Disse ”symptomer” vidner om, at vi er psykisk og fysisk sat op til at præstere noget ekstra, og i de fleste tilfælde hjælper nervøsiteten og opsatheden os til at tænke hurtigere og kunne mere i en krævende situation – det føles ikke rart, men det virker.

For de, der lider af decideret eksamensangst, antager denne nervøsitet dog så store dimensioner, at tilstanden reelt kan komme til at stå i vejen for at gå til eksamen overhovedet eller præstere så godt til eksamen, som ens evner og kunnen reelt rækker til.

Mange har oplevelser bag sig med at “gå i sort”, begynde at græde eller være så oprevet og angst i tiden op til eksamener, at det trækker store veksler på overskud og livskvalitet. En del vil have oplevet at springe fra eksamener pga angsten eller vælger ligefrem visse uddannelsesretninger fra pga udsigten til angstprovokerende eksamener.

Heldigvis er der rigtigt gode muligheder for at få behandlet den svære eksamensangst vha. kognitiv terapi, så det bliver langt mere tåleligt at skulle til eksamen og være studerende generelt, og så angsten ikke står i vejen for drømmeuddannelsen og de gode resultater.

kognitiv behandling af eksamensangst hos psykolog


I psykologforløbene med eksamensangst arbejder vi med de samme metoder som beskrevet under præstationsangst, men kan også supplere med tilgange, der er særligt rettet til eksamenssituationen og eksamensangst. Det kan f.eks. være rollespil, hvor man kan træne dét at komme ind i eksamenslokalet og komme i gang med sit oplæg – og hvor man har den fordel, at man kan afbryde situationen, snakke om hvordan de forskellige strategier fungerede og ikke mindst begynde forfra.

Centralt i den kognitive tilgang er blandt andet udfordringen af automatiske negative tanker, som ved eksamensangst ofte omhandler niveauet af éns kunnen, frygten for ikke vide nok eller kunne finde på noget at sige; at ”klappen går ned”, og for at få kritik. Jo mere bange, man er, jo mere negative og fastlåste bliver éns tanker og forestillinger om eksamenssituationen, og herved øges angsten – en ond cirkel er skabt. Sammen med psykologen bliver de negative forudsigelser om eksamenssituationen gået kritisk igennem, man lærer at sætte spørgsmålstegn ved dem og opstille mere realistiske forudsigelser af, hvad der kan ske, og hvordan man bliver mødt i situationen.

Vi kan dertil arbejde med at finde metoder til ikke at fokusere på angsten i selve eksamenssituationen, da dette netop ikke er hjælpsomt, men i stedet tager energi og fokus fra selve præstationen. Ligesom ved f.eks. panikangst og socialfobi, kommer den eksamensangste oftest til at udvikle angst for selve angsten og de symptomer eller tegn, de mærker på denne. Opmærksomheden på angst giver typisk flere af de negative tanker, f.eks. ”jeg er helt rød i hovedet, alle kan se, at jeg ikke har styr på det”, ”min stemme ryster, jeg lyder mærkelig”, ”jeg er svimmel, måske besvimer jeg” osv.

I den kognitive tilgang arbejder vi derfor også med at lade de fysiske manifestationer af angsten være og med at lære at tænke om dem som værende mere acceptable, normale og udramatiske, end man typisk selv får tænkt. Til gengæld træner vi i højere grad at flytte fokus hen imod dét, man gerne vil sige eller vise i forbindelse med eksamen.

I terapien kan vi også anvende afspændingsteknikker og vejrtrækningsøvelser rettet mod at afspænde kroppen, ligesom vi kan diskutere mulighederne for at tale med underviser/lærer og forberede denne på, at man er meget nervøs og har brug for at blive taget ekstra godt imod i situationen

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Metakognitiv terapi mod eksamensangst

I Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder vi også terapiforløb med metakognitiv behandling af eksamensangst.

I den metakognitive tilgang interesserer vi os for de vurderinger og reaktioner, vi mennesker har i forhold til vores indre tilstande, f.eks. tanker og følelser. Når vi får ganske normale negative eller bekymrede tanker og oplever nervøsitet op til f.eks. en eksamen, kan vi komme til at opholde os for længe ved det og tage dem som et tegn på, at vi ikke har styr nok på tingene, at vi risikerer at miste kontrollen og gå i sort og meget mere. På denne måde får man et øget fokus på bekymringerne og nervøsiteten og kommer til at tænke om dem som noget, der skal væk eller kontrolleres, før vi kan klare eksamen.

 I den metakognitive terapi arbejder vi med at acceptere forekomsten af negative tanker og følelser uden at lade os rive med af dem – til dette formål trænes den metode, der kaldes detached mindfulness; det at kunne distancere sig fra tankerne og følelserne og lade dem være uden at engagere sig i dem men også uden at forsøge at tvinge dem væk. På denne måde undgår man at bære brænde til bålet ved at fordybe sig for meget i nervøsiteten og se den som en trussel, som kan ødelægge eksamen for én.

 

Ønsker du at blive klogere på eksamensangst, kognitiv terapi og metakognitiv terapi

Så kan du læse mere mere under afsnittet kognitiv terapi eller metakognitiv terapi

Du kan bestille tid til behandling af eksamensangst hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM EKSAMENSANGST

Det er altid den bedste ide at starte et terapiforløb mod eksamensangst i så god tid som muligt. På den måde har du og din psykolog god tid til både at rede ud, hvilke tanker, erfaringer og vurderinger, der ligger bag din angst og til at træne metoder til at håndtere angsten, så den ikke tager for meget over i eksamenssituationen. Ved at være i god tid, sikrer du dig også, at du kan nå at lægge tilstrækkeligt med terapisessioner inden eksamen, selv hvis psykologen har ventetid. Du er dog meget velkommen til at henvende dig og til at starte i et forløb, uanset hvor tæt på eksamen, du er, og din psykolog vil så foretage en vurdering af, hvad der skal prioriteres, så du når at få noget med dig til den forestående eksamen.

Det er ganske normalt at være rigtigt nervøs og have en mængde angstsymptomer op til en eksamen – faktisk er det ganske usædvanligt, hvis man har ”is i maven” og ikke mærker den mindste nervøsitet i en sådan situation. Hvis nervøsiteten bliver til problematisk angst, der påvirker din livskvalitet op til eksamen og dine resultater eller evne til overhovedet at gå op til eksamen, er der dog tale om en egentlig angstproblematik, som det er fornuftigt at få hjælp til.

Både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi har gode resultater som behandling mod angst, herunder eksamensangst. Du er velkommen til at udtrykke ønske om en specifik metode, og ellers vil din psykolog samarbejde med dig om at finde den bedste metode til dig.

I den kognitive terapi arbejder man med omstrukturering og udfordring af de negative tanker og forudsigelser, og man træner dét at udsætte sig for de angstprovokerende situationer for at få nye og mere realistiske erfaringer med disse.

I den metakognitive terapi fokuserer man ikke på det konkrete indhold af de negative tanker men træner dét at kunne registrere tankerne og følelserne (nervøsitet og angst) uden at fordybe sig i dem eller tage dem for alvorligt.

De fleste mennesker oplever nervøsitet i forbindelse med eksamener, tests o.lign. – dét, vi registrerer som angst eller nervøsitet er vores nervesystem, som hjælper os til at komme op i et højere gear, hvor vi kan præstere bedre, hurtigere og stærkere. Det kan således være ganske hjælpsomt og formålstjenstligt at være tilpas nervøs til eksamen, og et krav om, at man slet ikke må være det, medfører oftest kun flere problemer, da det er urealistisk at kunne leve op til. Det gælder således om at kunne acceptere en vis mængde nervøsitet og lade den være det, så man ikke stopper op og bliver mere bange, fordi man er bange. Skamfulde og selvkritiske vurderinger af angstsymptomer af enhver slags er ofte en stor del af problemet, når det gælder angstproblematikker, og derfor er det en del af terapien at få normaliseret en rimelig mængde af disse.

BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)​ – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Body Dysmorphic Disorder – Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fraOrdrup, Charlottenlund, Klampenborg, Lyngby, Skovshoved, Gentofte, Hellerup, Taarbæk, København K, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)