PÅRØRENDESAMTALER

Psykiske lidelser rammer også de pårørende

Det kan være svært at være pårørende til en person som lider af en angstlidelse, OCD, depression eller anden psykisk lidelse. Man kan ofte føle sig magtesløs, fordi man er usikker på, hvad man skal gøre eller sige for at hjælpe og for at undgå at gøre problemerne værre. Ting, der bliver sagt i bedste mening kan misforstås, når begge parter er under pres, og der kan tæres på relationen.

Dette kan medføre, at man som pårørende kan sidde tilbage med følelser som utilstrækkelighed, tvivl, frustration, skyldfølelse, sorg og sågar irritation eller vrede. Følelser, som kan resultere i, at man f.eks. ikke tør spørge til, hvordan ens pårørende har det, eller til at man kommer til at skælde ud eller lægge pres på i de forkerte situationer. Derfor er det vigtigt at inddrage de pårørende, hvis de selv og klienten har lyst til og behov for det. 
Det kan bl.a. foregå ved, at den eller de pårørende får lov til at komme med til en eller flere timer hos den psykolog, som varetager behandlingen for den person, der er ramt af en psykisk lidelse.

Hvordan kan psykologen hjælpe  de pårørende?

At pårørende får mulighed for at komme med i enkelte timer hos psykologen, gavner både klienten, som får hjælp til at udtrykke og forklare sine behov, og de pårørende, som bl.a. få en dyberegående viden omkring den lidelse som deres samlever/kæreste/barn/ven lider af. Endvidere får de ideer og redskaber til bedre at kunne hjælpe både sig selv og den anden i vanskelige situationer.

Ofte er det en stor hjælp at kunne bruge psykologen som hjælper, når der f.eks. skal laves aftaler om hvordan særligt svære situationer skal tackles derhjemme, og på dén måde kan antallet af konflikter reduceres til glæde for alle parter.

Det kan også være til stor hjælp for nogle pårørende selv at gå i et terapiforløb, som eksempelvis kan handle om at huske sig selv og sine egne behov, mens man samtidig skal hjælpe og passe på et familiemedlem med en psykisk lidelse.

 Individuelle forløb til pårørende

Mange pårørende kan have glæde af et individuelt terapiforløb til sig selv. Det kan være til stor gavn at have et rum, hvor man kan tale om, hvad der er svært uden at frygte at gøre nogen kede af det. Psykologen kan også hjælpe med gode råd til, hvordan svære situationer kan tackles, ligesom forløbet ofte har fokus på egenomsorg og optankning af egne ressourcer. Når du som pårørende benytter dig af psykologhjælp, anbefaler vi altid, at du ikke har den samme psykolog som den person, du er pårørende til. På den måde bliver terapien den enkeltes helt eget rum uden tanker om, hvad psykologen har hørt og ved om én på forhånd.

Gruppetilbud til pårørende

I tilfælde af tilstrækkelig interesse opretter Praksis for Kognitiv Terapi i København K og Hellerup gerne pårørendegrupper ledet af en af psykologerne, hvor man kan tale med andre pårørende, få råd og vejledning af hinanden og psykologen, samt få bearbejdet nogle af de vanskeligheder, man som pårørende oplever i dagligdagen. Kontakt psykologerne i København K eller Hellerup, hvis du er interesseret i at deltage i et sådant tilbud.
 

Læs artikel om pårørende og OCD skrevet af psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi: https://ocd-foreningen.dk/om-ocd/som-paaroerende/

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Taarbæk, Klampenborg, Vesterbro, Gentofte, København K, Ordrup, Charlottenlund, Lyngby, Skovshoved,  Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

PÅRØRENDESAMTALER