METAKOGNITIV TERAPI

Hvad er Metakognitiv Terapi?

I metakognitiv terapi arbejder vi med, hvordan vi relaterer os til vores indre oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på indholdet af de tanker der skaber angst eller tristhed – de såkaldte ”triggertanker” – men derimod på, hvordan vi reagerer på tankerne, og hvilke kognitive strategier vi vælger at bruge, når triggertankerne opstår. 

METAKOGNITIV TERAPI OG ANTAGELSER OM TANKER

I den metakognitive terapi ser vi på, hvordan antagelser om vores tænkning og kognitive strategier kan være medvirkende til at skabe f.eks. angst, OCD eller depression.

Et eksempel på en problemskabende antagelse kunne være: “alle mine tanker er vigtige, og jeg er nødt til at tænke dem grundigt igennem for at finde en løsning på, hvorfor jeg har det så dårligt”. En anden antagelse kunne være: “hvis jeg tænker alle scenarier grundigt igennem, er jeg bedre forberedt og kan forebygge problemer”. 

METAKOGNITIV TERAPI OG BEKYMRINGER

Vores antagelser om vores tanker vil føre bestemte mentale strategier med sig. Hvis man f.eks. har antagelsen om, at alle tanker er vigtige, fører det ofte til en mental strategi hvor beskæftiger sig i med indholdet af ens tanker. Typiske strategier kan være, at bekymre sig eller gruble over og diskutere med tankerne. Problemet med den strategi er, at man vil opleve at få det værre. Jo længere tid man grubler over alle de negative tanker der dukker op, jo værre får man det følelsesmæssigt. Man bliver mentalt udmattet, og ens tænkning typisk bliver mere og mere ”fejlbehæftet” eller ”biased”. 

Negative følelser kan også være det, der udløser bekymring eller grublen. Man kan f.eks. tænke, at man er nødt til at finde ud af hvad følelsen skyldes, for at få den væk eller få det bedre. Igen kan dette føre til en vedligeholdelse af at have det dårligt fremfor en lettelse af følelsen. Netop fordi man går ind og beskæftiger sig med noget, der måske føles ubehageligt, men blot kunne være et forbipasserende fænomen.

Hvis vi som ovenfor beskrevet, håndterer negative tanker og følelser på en uhensigtsmæssig måde, kan det medføre og vedligeholde mistrivsel.

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

BEHANDLING MED METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG

I den metakognitive terapi arbejder vi med at identificere triggertankerne, og på at du kan forholde dig til dem på en ny og mere fleksibel måde. 

Vi kan ikke ændre, at vi får negative tanker, men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til dem, og hvor meget tid vi bruger på dem. Skal jeg f.eks. reagere med bekymring eller grublen hver gang en tanke dukker op, eller kan jeg vælge at observere tanken passivt uden at gøre noget med den? 

Hos psykologen udforsker vi hvordan din tænkningsstil og dine strategier for at håndtere svære tanker, kan have sammenhæng med din trivsel og svære følelser. Vi vil arbejde med at identificere de mentale håndteringstrategier, som er med til at vedligeholde dine udfordringer, og vi arbejder i det metakognitive forløb med at give dig nye og virksomme strategier, som kan afhjælpe problemerne. Når du gennem forløbet bliver opmærksom på ikke at engagere dig i bekymring og grublen, får du mulighed for at stoppe med at bruge en masse ressourcer på mentale strategier, der blot forværrer og fastholder problemerne.

NYE STRATEGIER MED METAKOGNITIV TERAPI

I forløbet med metakognitiv terapi arbejder vi med at lære dig nye strategier, så du kan styre din opmærksomhed og selv vælge, hvilke tanker du vil bruge energi og ressourcer på. Vi vil gennem samtale arbejde med at udfordre dine gamle antagelser og strategier i forhold til tanker og følelser, og du vil sammen med psykologen lave konkrete øvelser, så du får øvet og lært hvordan du kan styre din opmærksomhed, og dermed hvad du bruger din energi på. På den måde bliver du rustet til at gruble mindre og få strategier som bedre kan regulere tanker og følelser – og derigennem få øget din trivsel.

METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG

Hvis du ønsker et metakognitivt behandlingsforløb i Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder psykologerne dette til behandling af følgende problematikker.

Du kan bestille tid til metakognitiv terapi hos psykologerne i København og Hellerup

Du kan også læse mere om metakognitiv terapi på hjemmesiderne for MCT-Institute Danish Branch og på MCT-Institute

Alle er forskellige og kan rykke sig i forskelligt tempo – vi lægger derfor vægt på, at forløbene ikke følger en på forhånd bestemt skabelon men kan justeres og tilpasses netop dine behov og muligheder.

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi (MCT) er en terapeutisk retning som fokuserer på de såkaldte metakognitive overbevisninger, der fastholder tilstande af bekymring, grublerier og opmærksomhedsfiksering. Metakognitiv terapi blev skabt af den engelske psykolog og professor Adrian Wells.
Metakognitiv terapi understøttes af videnskabelige beviser fra en lang række undersøgelser og er en evidensbaseret terapiform.
Målene med MCT er først at opdage, hvad klienten tror om deres egne tanker og om, hvordan deres sind fungerer (kaldet metakognitive overbevisninger), derefter at vise klienten, hvordan disse overbevisninger fører til uhensigtsmæssige reaktioner på tanker, der tjener til utilsigtet at forlænge eller forværre symptomer, og endelig at give alternative måder at reagere på tanker på for at tillade en reduktion af symptomer.
I klinisk praksis er metakognitiv terapi mest almindeligt anvendt til behandling af angstlidelser såsom social angst, generaliseret angst (GAD), helbredsangst, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), posttraumatisk stress (PTSD) samt depression – dog blev modellen designet til at være transdiagnostisk, hvilket betyder, at den fokuserer på almindelige psykologiske faktorer, der menes at opretholde alle psykologiske lidelser.

Sammenligning af metakognitiv terapi og kognitiv terapi.  Metakognitiv terapi og kognitiv terapi bruges af psykologer til at ændre forskellige aspekter af kognitioner, og begge behandlinger er målrettede, kortsigtede og strukturerede. Men kognitiv terapi fokuserer hovedsageligt på indholdet af kognitioner, hvorimod Metakognitiv terapi fokuserer på meta-niveauet (kognitioner om kognitioner).

Metakognitiv terapibehandling er manualiseret, hvilket betyder, at terapeuten følger en specifik guide til at lede sessionerne. Behandleren tilstræber dog altid at skræddersy behandlingen til patientens særlige behov.Her er de generelle MCT-behandlingstrin. (Kombinationen af ​​teknikkerne vil variere afhængigt af klienten og dennes problemstilling)

Første trin i et metakognitivt forløb:

Her vil terapeuten forklare, hvordan klientens specifikke strategier som bekymring og grublerier opretholder hans/hendes psykiske tilstand. Her vil terapeuten typisk lave en personlig sagsformulering af klientens udfordringer og uhensigtsmæssige tanke og bekymringsstrategier.  

Andet trin i et metakognitivt forløb:

Her vil terapeuten hjælpe klienten med at indse, at hans/hendes mestringsstrategier er ineffektive til at løse problemer, og faktisk er med til at vedligeholde den psykiske tilstand (for eksempel depression, generaliseret angst (GAD), PTSD, socialangst og helbredsangst). 

Tredje trin i et metakognitivt forløb:

At få identificeret klientens metakognitive overbevisninger og udfordre dem gennem eksperimenter. For eksempel har næsten alle klienter metakognitive overbevisninger om ikke at være i stand til at kontrollere bekymringer og grublerier. Dette kaldes en ukontrollerbar tro, og så længe denne er fremtrædende, vil klienten ikke forsøge at stoppe med at bekymre sig på trods af den angst, som bekymringen skaber. 

Eksempler på metakognitive overbevisninger kan være:

-Jeg kan ikke styre mine tanker, og derfor kan jeg ikke stoppe bekymringerne

  • Jeg bliver sindssyg/får et nervøst sammenbrud, hvis jeg fortsætter med at bekymre mig.
  • Hvis jeg bekymrer mig om X, så er jeg på forkant, og kan bedre tackle X  hvis det sker.
  • Hvis jeg bekymrer mig, så kan jeg måske afværge katastrofen og undgå at det sker.

 Metakognitive overbevisninger testes og udfordres i næsten hver session, så de ændres gradvist gennem hele terapien.Uændrede metakognitive overbevisninger er i et metakognitivt perspektiv grunden til, at folk falder tilbage i psykisk sygdom efter terapi, på trods af at de har reduceret deres symptomer. Derfor er metakognitioner ekstremt vigtige at tage fat på i metakognitiv terapi. 

Fjerde trin i et metakognitivt forløb:

Klienten lærer at udskyde bekymring og grubleri i terapien og til hjemmearbejde. Dette vil hjælpe klienten med at indse, at bekymring og grublerier er ufarlige og ikke har nogen fordele. Dette vil ligeledes øge følelsen af kontrol. Fordi jeg har en tanke, så behøver jeg faktisk ikke forholde mig til den.  

Femte trin i et metakognitivt forløb:

Klienten lærer opmærksomhedstræningsteknikker og løsrevet mindfulness (attached mindfulness) for at opnå fleksibel opmærksomhed. Fleksibel opmærksomhed vil hjælpe med at fokusere klientens opmærksomhed væk fra negative tanker og hen imod meningsfulde aktiviteter.I løsrevet mindfulness lærer klienten at blive opmærksom på negative tanker og løsrive sig fra dem ved at tage et skridt tilbage og afbryde bekymringer og grublerier. Klienten praktiserer endvidere løsrevet mindfulness mellem sessionerne. Dette styrker patientens evne til at stoppe bekymringer og grublerier og styrker troen på, at bekymringer og grublerier er kontrollerbare.Mod slutningen af ​​terapien er fokus på at vende eventuelle resterende mestringsstrategier som undgåelse, tryghedssøgning og positiv tænkning og forebygge tilbagefald af deres psykisk tilstand.

MCT er en tidsbegrænset terapi, som tager mellem 8-12 sessioner. Terapeuten bruger sokratisk dialog med klienten til at opdage deres metakognitive overbevisninger, erfaringer og strategier. Terapeuten deler derefter modellen (klientens egen metakognitive model) med klienten og påpeger, hvordan deres særlige symptomer forårsages og vedligeholdes.

MCT er en forkortelse for Metacognitive therapy (metakognitiv terapi)

METAKOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Klienterne, som får metakognitiv terapi,  i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Lyngby, Skovshoved, Klampenborg, Gentofte, København K, Vesterbro, Taarbæk, Ordrup, Charlottenlund, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

METAKOGNITIV TERAPI