METAKOGNITIV TERAPI

Hvad er Metakognitiv Terapi?

I metakognitiv terapi arbejder vi med, hvordan vi relaterer os til vores indre oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på indholdet af de tanker der skaber angst eller tristhed – de såkaldte ”triggertanker” – men derimod på, hvordan vi reagerer på tankerne, og hvilke kognitive strategier vi vælger at bruge, når triggertankerne opstår. 

METAKOGNITIV TERAPI OG ANTAGELSER OM TANKER

I den metakognitive terapi ser vi på, hvordan antagelser om vores tænkning og kognitive strategier kan være medvirkende til at skabe f.eks. angst, OCD eller depression.

Et eksempel på en problemskabende antagelse kunne være: “alle mine tanker er vigtige, og jeg er nødt til at tænke dem grundigt igennem for at finde en løsning på, hvorfor jeg har det så dårligt”. En anden antagelse kunne være: “hvis jeg tænker alle scenarier grundigt igennem, er jeg bedre forberedt og kan forebygge problemer”. 

METAKOGNITIV TERAPI OG BEKYMRINGER

Vores antagelser om vores tanker vil føre bestemte mentale strategier med sig. Hvis man f.eks. har antagelsen om, at alle tanker er vigtige, fører det ofte til en mental strategi hvor beskæftiger sig i med indholdet af ens tanker. Typiske strategier kan være, at bekymre sig eller gruble over og diskutere med tankerne. Problemet med den strategi er, at man vil opleve at få det værre. Jo længere tid man grubler over alle de negative tanker der dukker op, jo værre får man det følelsesmæssigt. Man bliver mentalt udmattet, og ens tænkning typisk bliver mere og mere ”fejlbehæftet” eller ”biased”. 

Negative følelser kan også være det, der udløser bekymring eller grublen. Man kan f.eks. tænke, at man er nødt til at finde ud af hvad følelsen skyldes, for at få den væk eller få det bedre. Igen kan dette føre til en vedligeholdelse af at have det dårligt fremfor en lettelse af følelsen. Netop fordi man går ind og beskæftiger sig med noget, der måske føles ubehageligt, men blot kunne være et forbipasserende fænomen.

Hvis vi som ovenfor beskrevet, håndterer negative tanker og følelser på en uhensigtsmæssig måde, kan det medføre og vedligeholde mistrivsel.

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

BEHANDLING MED METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG

I den metakognitive terapi arbejder vi med at identificere triggertankerne, og på at du kan forholde dig til dem på en ny og mere fleksibel måde. 

Vi kan ikke ændre, at vi får negative tanker, men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til dem, og hvor meget tid vi bruger på dem. Skal jeg f.eks. reagere med bekymring eller grublen hver gang en tanke dukker op, eller kan jeg vælge at observere tanken passivt uden at gøre noget med den? 

Hos psykologen udforsker vi hvordan din tænkningsstil og dine strategier for at håndtere svære tanker, kan have sammenhæng med din trivsel og svære følelser. Vi vil arbejde med at identificere de mentale håndteringstrategier, som er med til at vedligeholde dine udfordringer, og vi arbejder i det metakognitive forløb med at give dig nye og virksomme strategier, som kan afhjælpe problemerne. Når du gennem forløbet bliver opmærksom på ikke at engagere dig i bekymring og grublen, får du mulighed for at stoppe med at bruge en masse ressourcer på mentale strategier, der blot forværrer og fastholder problemerne.

NYE STRATEGIER MED METAKOGNITIV TERAPI

I forløbet med metakognitiv terapi arbejder vi med at lære dig nye strategier, så du kan styre din opmærksomhed og selv vælge, hvilke tanker du vil bruge energi og ressourcer på. Vi vil gennem samtale arbejde med at udfordre dine gamle antagelser og strategier i forhold til tanker og følelser, og du vil sammen med psykologen lave konkrete øvelser, så du får øvet og lært hvordan du kan styre din opmærksomhed, og dermed hvad du bruger din energi på. På den måde bliver du rustet til at gruble mindre og få strategier som bedre kan regulere tanker og følelser – og derigennem få øget din trivsel.

METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG

Hvis du ønsker et metakognitivt behandlingsforløb i Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder psykologerne dette til behandling af følgende problematikker.

Du kan bestille tid til metakognitiv terapi hos psykologerne i København og Hellerup

Du kan også læse mere om metakognitiv terapi på hjemmesiderne for MCT-Institute Danish Branch og på MCT-Institute

Alle er forskellige og kan rykke sig i forskelligt tempo – vi lægger derfor vægt på, at forløbene ikke følger en på forhånd bestemt skabelon men kan justeres og tilpasses netop dine behov og muligheder.

METAKOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Klienterne, som får metakognitiv terapi,  i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Lyngby, Skovshoved, Klampenborg, Gentofte, København K, Vesterbro, Taarbæk, Ordrup, Charlottenlund, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

METAKOGNITIV TERAPI