KURSER OG SUPERVISION

Kurser

Psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi København og Hellerup afholder gerne kurser, såvel i praksissen som på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre relevante sammenhænge.

Supervision

Supervision tilbydes til psykologer mhp. autorisation og specialistgodkendelse. Andre faggrupper end psykologer modtages også gerne. Supervisionen vil hovedsageligt centrere sig om en kognitivt adfærdsterapeutisk eller metakognitiv tilgang, men kan også inddrage andre teoriretninger ved behov. Vi tilbyder både individuel og gruppe supervision.

OBS! Opstart af ny 40 timers supervisionsgruppe ( max. 3-5 deltagere).

Forløb 1: Sidste torsdag i måneden fra 9-16 med opstart august 2020 i Hellerup. Supervisionen vil fast foregå den sidste torsdag i hver måned fra 9-16.

Forløb 2: Hver anden onsdag fra 13-16 med opstart august 2020

Omfang: 40 timer i gruppe med 3-5 deltagere.

Pris ved 3 deltagere: 21.500 kr

Pris ved 4 deltagere: 16.000 kr

Pris ved 5 deltagere: 12.800 kr

Supervisionen varetages af godkendt specialist i psykoterapi & supervisor Susanne Egeskov Davidsen ved Praksis for Kognitiv Terapi Hellerup, Strandvejen 100, 2900 Hellerup.
Hvis du er interesseret eller har spørgsmål så kontakt mig på 39 77 50 28, send mig en mail på  eller læs mere om psykolog Susanne Egeskov Davidsen her 

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Foredrag & Kurser

Psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi holder gerne fordrag i patientforeninger, på arbejdspladser, gymnasier, uddannelsesinstitutioner o.lign. Blandt mulige emner er:

Der er naturligvis også mulighed for at kombinere ovenstående emner til et foredrag, der matcher netop det, I ønsker at vide mere om.
Ring til os på telefon 33 24 24 98 (psykologerne i København K) eller 30 52 84 87 (Psykologen i Hellerup) eller skriv til os på  og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Taarbæk, Ordrup, Klampenborg, Gentofte, København K, Charlottenlund, Lyngby, Skovshoved, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

Keywords: Supervision af psykologer, kurser for psykologer, sundhedspersonale, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.m.

KURSER OG SUPERVISION