FOBIER

HVAD ER EN FOBI?

Fobier er den mest udbredte form for psykisk lidelse, der findes. Det anslås, at over en tiendedel af befolkningen lider af én eller anden form for fobi. Man kan nok diskutere, i hvor høj grad, det så er korrekt at beskrive fobier som en psykisk lidelse. Langt de fleste mennesker kan da også leve helt almindelige liv med deres fobier uden at disse griber ind og forringer livskvaliteten. Mennesker, der er bange for hajer, kan jo bare lade være med at gå i biografen og se den seneste haj-film eller tage på ferie i nærheden af hajfyldte farvande.

For nogle bliver omfanget af fobien dog så stort og skaber så meget angst, at det er svært at leve sit liv normalt, eller fobiens genstand – det, man er bange for – er noget, man møder så ofte, at det er svært at gennemføre sine daglige gøremål.

Det kan f.eks. blive stort set umuligt at skrå over Rådhuspladsen p.g.a. due-fobi, eller man kan føle sig nødsaget til at gennemsøge hele sit soveværelse for edderkopper, inden man kan lægge sig til at sove om aftenen. Det kan også være, at hajfobikeren i eksemplet ovenfor efterhånden bliver træt af at skulle undgå en masse spændende feriesteder og egentlig gerne vil have taget et dykkercertifikat. I disse tilfælde er det rart at vide, at man forholdsvist hurtigt og nemt hos psykolog kan behandle fobier med kognitiv adfærdsterapi.

KOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG MOD FOBI

I kognitiv adfærdsterapi mod fobier arbejder vi hos psykologen først og fremmest med eksponering; at klienten stille og roligt bliver udsat for eller kommer tættere på det, han eller hun er bange for.

Når man har en fobi undgår man som nævnt for det meste alle situationer, der indebærer eksponering for det frygtede objekt, som kan skabe angst. Undgåelsesadfærden er da også effektiv mht. at dæmpe angst, idet man på den måde hurtigt kommer væk fra det “farlige”.

Til gengæld bliver undgåelsen også en del af problemet, fordi fobikeren aldrig lærer, at intet slemt vil ske i situationen, selvom man ikke flygter, og heller ikke finder ud af, at angsten og ubehaget efterhånden vil stilne af. Undgåelsesadfærd er altså med til at opretholde en forestilling om, at det fobiens objekt er farligt, samt at den eneste måde, angsten kan fjernes, er ved at flygte fra eller undgå objektet.

SAMARBEJDET MED PSYKOLOGEN

Sammen med psykologen vil du i det kognitive terapiforløb, aftale hvilke eksponeringer der er brug for at udføre for at konfrontere og afhjælpe fobien. Sammen med psykologen vil du også nøje afstemme i hvilket tempo eksponeringerne skal udføres, og hvordan i kan graduere dem, så der sikres gode erfaringer og succesoplevelser.

Når man i det kognitive terapiforløb sammen med psykologen skridt for skridt kommer tættere på det frygtede – og får hjælp til at blive i situationen og håndtere angsten, for man brudt fobien. Man får efterhånden aflært de gamle antagelser som fobien bygger på, til fordel for nye antagelser der siger “det er ikke farligt” og “jeg kan godt klare det”.

Ligesom ved al anden kognitiv adfærdsterapi er en stor del af behandlingen således praktiske øvelser og forsøg både sammen med psykologen, og i form af hjemmeopgaver, som sikrer, at klienten også får afprøvet sine nye færdigheder i de omgivelser, hvor problemerne optræder til daglig.

KOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Læs mere om psykologbehandling under afsnittet om kognitiv terapi.

Du kan bestille tid til behandling af fobier hos psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM FOBIER

Mange mennesker har særlige dyr, objekter eller situationer, som i nogen grad giver dem en følelse af angst, eventuelt i kombination med væmmelse. De fleste af os kan hurtigt benævne flere ting, vi ”ikke er vilde med”; højder, tandlægebesøg, flyrejser, edderkopper, slanger, elevatorer osv. Mange af os undgår endda disse i dét omfang, det kan lade sig gøre. Sådanne reaktioner betyder dog ikke nødvendigvis, at man har en decideret fobi – for at noget kaldes en fobi skal angsten være høj, ude af proportioner med situationen og medføre lidelse og/eller besvær i dagligdagen. Det kan f.eks. være, at man udsætter eller undgår tandlægebesøg, at man er nødt til at gå særlige ruter for ikke at støde på duer, at man ikke kan besøge familie og venner, som har hund, at man begynder at skrige og græde ved synet af en edderkop mm.

Fobier behandles hurtigt og effektivt vha kognitiv adfærdsterapi. Centralt i fobibehandling – også kaldet fobitræning – står metoden eksponering; at man ét skridt ad gangen udsætter sig selv for dét, man er bange for. På denne måde får man muligheden for at opleve og erfare, at der ikke sker det, man er bange for i situationen, og at angsten aftager, når man bliver i situationen, man er bange for. Ved gentagelse af eksponeringerne daler angstniveauet, indtil man til sidst kan have med dét at gøre, som man var bange for, uden de stærke reaktioner.

Eksponeringen foregår gradvist og efter grundig forberedelse og aftale med psykologen – der er ingen ubehagelige overraskelser eller chok, og man er i kontrol over, hvor hurtigt, der gås frem. Der kan startes med så små og lette eksponeringer, som det ønskes, ofte billeder af de angstfremkaldende objekt eller blot dét at tale om det sammen med psykologen.

At behandle en enkeltfobi som f.eks. fobi for edderkopper, højder mm, kræver typisk ikke særligt lange forløb. De fleste vil efter ca. 5 terapisessioner opleve en meget stor forskel og føle sig godt klædt på til at arbejde videre med eksponeringerne derhjemme.

Nej, når du får behandling for din fobi i Praksis for Kognitiv Terapi, aftaler du løbende med din psykolog, hvilke eksponeringer, du kommer igennem, hvornår og hvordan. I visse fobitræningsprogrammer er der sat et bestemt antal timer af, hvor man går frem efter et fast program – det kan være glimrende behandling, men mange af vores klienter foretrækker selv at kunne have kontrol over tempoet og finder netop modet til at gå i behandling, fordi de bliver forvisset om at kunne dette. Typisk bliver mennesker med fobier dog positivt overraskede over, hvor hurtigt, de opnår fremskridt, og hvor modige, de faktisk viser sig at være i forbindelse med eksponeringerne.

Det kan være meget forskelligt, hvornår man oplever at være færdig med sin fobitræning. Nogle vil eksempelvis gerne kunne være meget tæt på et dyr, de tidligere har været bange for, andre har det fint med bare at kunne tolerere det på afstand og ikke blive meget bange for det. Uanset hvad dit succeskriterium er, vil psykologen respektere dette og aftale med dig undervejs, hvornår I stopper behandlingen. Nogle kommer tilbage til enkelt vedligeholdelsessessioner, som også kan aftales efter behov.

FOBI – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Fobi – Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks. fra Ordrup, Skovshoved, Charlottenlund, Klampenborg, Lyngby, Gentofte, Hellerup, Taarbæk, Frederiksberg, København K, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

FOBIER