OCD

Hvad er OCD?

OCD er for forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder, det engelske navn for, hvad man på dansk kan kalde “obsessiv kompulsiv lidelse”  eller “lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger”. 

OCD er en angstlidelse, hvor den OCD-ramte typisk både plages af tvangstanker og heraf følgende tvangshandlinger. Tvangstanker er pinagtigt generende og kan karakteriseres som indtrængende tanker eller tankebilleder om skræmmende ting eller hændelser. Tvangshandlinger gentages ofte igen og igen mens angsten er til stede, og har til formål at forhindre de frygtede ting i at ske.

Det kan være næsten umuligt at øve modstand mod tvangshandlingerne, når man har OCD, idet angsten så ofte forværres. Det er derfor lettere sagt end gjort “bare at lade være” med at udføre sine tvangshandlinger.

Det er vigtigt at bemærke, at den OCD-ramte godt selv ved, at det er hans eller hendes egne tanker der er på spil, og at at han eller hun er klar over, at tvangshandlingerne er overdrevne. 

Et eksempel på en OCD-problematik kunne være, at man får en tvangstanke om, at der sker ens kære noget, hvorefter man forsøger at sikre sig mod dette ved at undertrykke tanken eller tankebilledet, sige beskyttende remser eller foretage andre tvangshandlinger.

Et andet eksempel kunne være en tvangstanke  om at have fået bakterier på sig, hvis man har rørt ved et dørhåndtag. Den efterfølgende tvangshandling vil typisk være at vaske sine hænder igen og igen, indtil man føler sig helt sikker på, at bakterierne er væk. Måske undgår man helt at røre ved dørhåndtag.

Inderst inde ved den OCD-ramte godt, at det er overdrevet, men frygten og angsten for “hvad nu hvis” gør, at det alligevel er svært ikke, at reagere med tvangshandlinger. Mange med OCD lever derfor udfra devisen “better safe than sorry” 

Nedenfor kan du finde flere eksempler på typiske tvangstanker og tvangshandlinger.

Eksempler på tvangstanker

 • Jeg kommer til skade/jeg bliver sindssyg/jeg dør.
 • Det bliver pinligt, at …
 • Nogen jeg holder af, kommer til skade hvis ikke jeg …
 • Jeg bliver ensom, social udstødt fordi …
 • Jeg kommer i helvede for at at tænke/gøre …
 • Måske kan jeg ikke stole på mine sanser og hukommelse
 • Jeg kommer til at skade nogen ved at …
 • Bestemte tal, farver eller bogstaver er heldige/uheldige
 • Der kunne være noget giftigt i dette her …
 • Der er noget galt med mig- jeg er ved at blive syg/sindsyg
 • Jeg skal passe på for ikke at miste kontrollen og blive underlig og ligeglad
 • Der skal være orden i …
 • Jeg har ikke de rigtige følelser (eksempelvis kærlige følelser overfor min kæreste, mine børn)
 • Jeg kunne i virkeligheden være seksuelt afvigende (eksempelvis pædofil) eller have en anden seksualitet, end jeg tror.

Eksempler på Tvangshandlinger

 • Undgå omgang med bestemte objekter (f.eks. skarpe genstande) eller mennesker
 • Berøre bestemte ting på en bestemt måde og i bestemte situationer, evt ledsaget af tællen eller ord/remser eller til det føles “helt rigtigt”
 • Samle eller undlade at smide ud af frygt for konsekvenserne
 • Gøre ting i en bestemt rækkefølge
 • Skaffe sig af med ting p.g.a frygt for f.eks. rod, kaos eller skadelige genstande
 • Forsøge at kontrollere sine tanker eller følelser i bestemte situationer eller overfor bestemte genstande/personer
 • Søge bekræftelse hos andre
 • Tjekke
 • Tilstå
 • Tælle
 • Vaske/rense
 • Undskylde
 • Sige remser inde i hovedet
 • Gentage/omgøre
 • Bøn

KONTAKT PSYKOLOGERNE I KØBENHAVN ELLER HELLERUP

Vi har fast telefontid mandag til fredag mellem 8-17 i Praksis for Kognitiv Terapi.
Du kan ringe til psykologerne i Hellerup og København K for
tidsbestilling eller  relevante spørgsmål.

 

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Hvem får OCD ?

I modsætning til tidligere hvor man mente at OCD var en yderst sjælden sygdom, har man nu fundet, at 2-3 % af befolkningen lider af OCD. Det svarer til, at der i Danmark er 100.000- 150.000 mennesker som kan opfylde de diagnostiske kriterier for OCD. OCD er således den fjerdehyppigste psykiske lidelse.

Der er lige mange mænd og kvinder, der lider af OCD, men der er en tendens til, at drenges OCD begynder lidt tidligere end pigers. Oftest viser OCD sig for første gang i barndommen, fra 7-års alderen og op til starten af 20´erne.

Typisk kan stress, for høje forventninger til sig selv eller andre kritiske begivenheder være en udløsende faktor. Personlighedstræk som perfektionisme, høj samvittigheds- og ansvarsfølelse, samt behov for kontrol  kan ligeledes være nogle træk som kan have en betydning for udviklingen af OCD. Der kan også være tale om en mere genetisk sårbarhed. De ansvarlige genvarianter er ikke fundet men kan ses som en disponerende faktor.

OCD-behandling

Samtidig med bevidstheden om, at OCD bestemt ikke er en sjælden sygdom, har man fundet ud af, at OCD kan behandles med særdeles gode resultater.

Psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi har arbejdet med OCD-behandling de sidste 17 år, og vi har igennem vores mangeårige erfaring stor kompetence indenfor OCD-området.

Forskning har dokumenteret, at den kognitive adfærdsterapi er den bedste terapiform til behandling af OCD. Denne terapi har lige så gode resultater som medicinsk behandling med SSRI-præparater, som er den anden mulige og effektive behandlingsform. Mange har endvidere god gavn af at kombinere SSRI-behandling og kognitiv terapi.

I den kognitive terapi mod OCD arbejder vi med tvangstankerne såvel som tvangshandlingerne. Psykologen og klienten arbejder bl.a. sammen for at finde frem til de antagelser eller den opfattelse af verden og sig selv, der fører til, at klienten kommer til at opfatte visse situationer eller tanker som katastrofale.

Eksempler på antagelser kunne være

 • Jeg kan ikke stole på mig selv
 • Hvis jeg kan tænke sådan, så kan jeg også finde på at gøre det
 • Jeg er uheldig, og det kan ske for netop mig
 • Mine tanker afslører, at jeg har lyst til at dette skal ske
 • Jeg er et dårligt menneske
 • Hvis jeg ikke har 100 % kontrol går det galt
 • Verdenen er et farlig sted (især for mig)

Størstedelen af alle med OCD har flere høje krav og forventninger til sig selv end de har til andre mennesker. Faktisk opleves de meget tolerante overfor andres levevis og er både meget forstående og ikke-dømmende overfor andre. Verdenen er typisk heller ikke så farlig for andre. Det er sjældent, at den OCD-ramte er specielt angst på andres vegne over, at de f.eks. har rørt ved et dørhåndtag. Samtidig opleves det heller ikke som farligt hvis andre har tvangstanker om deres kære for, “det er jo bare tanker”.

OCD’en får således opstillet nogle helt specielle regler som gælder for den OCD-ramte selv, men ikke for andre.

Det er disse antagelser og regler vi arbejder med i den kognitive terapi. Der kan tit være en sammenhæng mellem disse antagelser og et lavt selvværd.

At lære at gå imod OCD’en

I adfærdsterapien arbejder vi målrettet med at ændre adfærden. Som tidligere nævnt, kan adfærden både være tilstede som en konkret handling (f.eks tjekke, vaske, gentage, sige remser til det føles “helt rigtigt”) men også som undgåelsesadfærd f.eks. undgå at røre ved dørhåndtag, undgå at være den sidste, der forlader huset, undgå at læse “angstprovokerende” artikler mm.

Samtidig med den kognitive terapi arbejder vi skridt for skridt med at trappe denne adfærd ned, enten så man stopper helt med adfærden, eller så man lander på et rimeligt niveau – alt efter, hvad OCD-adfærden handler om. Herigennem erfarer den OCD-ramte efterhånden, at der ikke indtræder den frygtede katastrofe eller ubehagelige begivenhed, som tvangstankerne skulle afværge.

Med andre ord, hvis man flere gange eksponerer sig for eksempelvis at forlade sit hjem uden at tjekke, om komfuret er slukket og døren er låst, lærer man, at tvangshandlingerne er overflødige – at katastrofen ikke indtræffer, selvom man ikke tjekker.

Man vil således i terapien både få redskaber til at ændre sine uhensigtsmæssige tankemønstre og antagelserne bag, blive motiveret til at bryde den tvangsmæssige adfærd, samt lære nogle angstreducerende teknikker for at håndtere angsten. Små eksperimenter og hjemmeopgaver er derfor en vigtig del af terapien.

Du kan bestille tid til behandling af OCD hos psykologerne i København og Hellerup.

 

Artikler om OCD skrevet af psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi

På OCD- foreningens hjemmeside kan du læse en artikel om OCD-behandling skrevet af psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi. Klik her

Du kan læse vores artikel om et at være pårørende til en person, der er ramt af OCD: At være pårørende

Vi har også skrevet en artikel om ” den underlige OCD”. Klik her

Du kan læse mere om behandling under afsnittet om kognitiv terapi og metakognitiv terapi

OCD – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

OCD – Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fra Hellerup, Taarbæk, Charlottenlund, Lyngby, Skovshoved, Klampenborg, Gentofte, København K, Ordrup, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

Fokusord: Kognitiv terapi psykolog København OCD – Psykologerne i Kbh K og Hellerup

Psykologerne:

OCD