BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)

Hvad er BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)

Body Dysmorphic Disorder (BDD) er karakteriseret af en ekstrem optagethed af en indbildt defekt eller en meget lille fysisk unormalitet, som andre næppe bemærker. Den mest almindelige BDD-bekymring er hudproblemer, efterfulgt af bekymringer om næse, hår, kind, læber og kropsfacon og ofte kredser optagetheden omkring flere kropsdele. Bekymringerne omhandler blandt andet at noget er uproportionalt, rynker, kropstræk (at noget er for stort eller for lille), ar, bleghed, rødhud, grimhed eller manglende symmetri.
Ofte har man også tvangshandlinger som f.eks. spejl-tjekking eller camouflage gennem f.eks. overdreven makeup eller toupé; samt undgåelsesadfærd, f.eks af bestemt lys eller sociale situationer. Lidelsen kan derfor skabe betydeligt ubehag eller hæmme mennesker med BDD i sociale, arbejdsmæssige eller andre sammenhænge. Ofte frygter man at blive latterliggjort i sociale sammenhænge og gennemgår smertefulde og kostbare behandlinger for at forsøge at ændre den opfattede defekt. Mange med BDD oplever det som en krænkelse at de aldrig bliver forstået af andre, da de i respons til deres største bekymringer får at vide de er forfængelige. Dette til trods for at BDD kan ses som det modsatte af forfængelighed.

Hvem får BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)?


BDD kan ramme alle. Da mange mennesker med BDD ikke søger hjælp er det vanskelig at anslå hvor mange som lider af BDD, men mod 1 % af befolkningen kan have BDD og det rammer lige mange mænd som kvinder.

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Behandling med kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv for BDD. I den kognitive adfærdsterapi arbejder man med tankerne såvel som med handlingerne, der er knyttet til BDD. Vi arbejder med at finde og forstå tankemønstre, og identificere ikke-hjælpsomme tanker og ideer. Dette kan for eksempel være at den BDD-ramte handler udfra en antagelse der hedder: ”fordi jeg ikke ser godt ud, er jeg ikke noget værd”. Derudover fokuserer vi på at identificere tvangshandlinger og undgåelsesadfærd, og gradvis at trappe ned for den adfærd som er skadelig eller uhjælpsom som f.eks. overdreven make-up eller overdreven spejlbrug. Samt gradvist at møde de frygtede situationer sådan at den BDD-ramte efterhånden erfarer, at der ikke indtræder den ubehagelige begivenhed, som handlingerne skulle afværge. Små eksperimenter og hjemmeopgaver er derfor en vigtig del af terapien.

Ønsker du at blive klogere på BDD og kognitiv terapi 

Så kan du læse mer mere under afsnittet kognitiv terapi eller på psykiatrifondens hjemmeside 

Du kan bestille tid til behandling af body dysmorphic disorder hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)​ – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Body Dysmorphic Disorder – Klienterne i vores psykolog praksis kommer fra mange dele af København og det Nordkøbenhavnske område bl.a. fraOrdrup, Charlottenlund, Klampenborg, Lyngby, Skovshoved, Gentofte, Hellerup, Taarbæk, København K, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

BODY DYSMORPHIC DISORDER (BDD)