TRIKOTILLOMANI OG SKIN PICKING
(DERMATILLOMANI)

Hvad er trikotillomani

Trikotillomani betegnes som en bestemt type adfærd, som kommer til udtryk ved hårudrivning. Der er ikke blot tale om en dårlig vane, men ufrivillige og tvangsprægede handlinger, som den ramte har svært ved at stoppe og kontrollere.

Hårudrivningen kan forekomme alle de steder på kroppen, hvor der er hårvækst. Dette kan være hovedpund, øjenbryn eller andre områder fra kroppen. Forskellige grader af hårudrivning kan finde sted, således at håret kan udtyndes eller at der sågar kan forekomme skaldede områder. For nogle mennesker, kan trikotillomani  være milde og generelt håndterbare. For andre, er trangen til at trække hår ud så overvældende og kan være ledsaget af både af uro og anspændthed. 

Mennesker der lider af trikotillomani trækker oftest hår ud i skjul eller når de er alene, da hårudrivningen er forbundet med stor skamfølelse.

Personer med trikotillomani kan desuden opleve helbredsmæssige konsekvenser som for eksempel infektioner, ardannelse, hudirritationer. Fejlernæring kan forekomme som konsekvens af indtagelse af hår.

Trikotillomani og adfærd

De fleste mennesker med trikotillomani forsøger at skjule deres lidelse og føler sig ofte meget skamfulde. Det er ikke ualmindeligt, at man bruger mange timer og energi på at skjule sine skaldede områder. Typiske adfærdsmønstre kan være:

 • Sætte håret så det dækker over de skaldede platter
 • Bruge lang tid på at sætte håret
 • Gå med hat/hårbånd
 • Undgå frisøraftaler
 • Undgår svøming
 • Undgår nærhed med andre så det ikke “opdages”
 • Bruger lang tid på at tegne bryn 
 • Bruger tid foran spejlet for at vurdere skaden og forsøge at udbedre den
 • Bruger lang tid på selvbebrejdelse og selvkritik

 

 

Ofte fortæller personer der lider af trikotillomani, at hårrivning ikke producerer smerte, men nærmere en nydelsesfuld tilstand.

Hvad kendetegner trikotillomani?


I diagnosesystemet er trikotillomani kategoriseret under vane-og impulshandlinger. Disse karakteriseres ved “gentagne handlinger”, der er uden fornuftsmæssig begrundelse og kontrol, og som almindeligvis er til skade for vedkommende selv”. Trikotillomani er beslægtet med en anden lidelse, som vi kender som OCD. Mennesker der lider af trikotillomani udfører ofte hårudrivningen nærmest per automatik, og tænker ikke nærmere over, at de udfører adfærden. De kan være i gang med en anden aktivitet samtidig, såsom læsning, tale i telefon eller fjernsyn. For andre er det dog en mere bevidst aktivitet.

For at få stillet diagnosen trikotillomani skal følgende kriterier opfyldes:

 • Der er en tiltagende følelse af anspændthed umiddelbart før man river sit hår ud, eller når man forsøger at modstå trangen.
 • Der er en følelse af tilfredsstillelse, lettelse eller velvære efter hårudrivning.
 • Udrivningen af håret kan ikke forklares ved hjælp af andre fysiske eller psykiske lidelser.
 • Udbredt forringelse af sociale, arbejds- og/eller studiemæssige forhold som resultat af hårudrivningen.

Ifølge undersøgelser anslås det, at 1-3 % af befolkningen opfylder diagnosekriterierne.

Risikofaktorer for udviklingen af Trikotillomani

Der er flere faktorer der kan være forbundet med trikotillomani:

 • Opvækst. Der kan være en arvelighed forbundet med udviklingen af trikotillomani.
 •  Alder. Trikotillomani udvikler sig ofte i løbet af ungdomsårene, oftest i alderen 11-13 år, og er ofte et livslangt problem (medmindre man søger behandling).
 • Køn. Imens forekomsten af trikotillomani er nogenlunde ligeligt fordelt blandt mænd og kvinder i barndoms-og ungdomsårene, så forekommer tilstanden hyppigere hos kvinder senere i livet. Om dette skyldes, at kvinder er mere tilbøjelige til at søge hjælp, kan dog ikke afvises.
 • Negative følelser. For mange mennesker med trikotillomani kan det at trække hår ud, være en måde at håndtere negative  eller ubehagelige følelser såsom stress, angst, anspændthed, ensomhed, træthed eller frustration. 
 • Positiv forstærkning. Mennesker med trikotillomani  oplever ofte, at trække hår ud kan føles tilfredsstillende og give en følelse af lettelse. Som et resultat, fortsætter de med at trække deres hår til at opretholde disse positive følelser.
 • Andre lidelser. Folk der har trikotillomani kan også have andre lidelser, herunder selvværdsproblemer, depression, angst, OCD, socialfobi, eller spiseforstyrrelse. Dette kan både være en udløsende faktor eller en konsekvens af trikotillomani.
Generelt er Trikotillomani er kompliceret diagnose, og der er oftest mange aspekter indblandede i både udløsende og vedligeholdende faktorer.
 
 
 

 

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologerne i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

Kognitiv psykologbehandlingBehandling 

I behandlingen af trikotillomani anvender vi blandt andet adfærdsregulerende teknikker til at reducere hårudrivningen. De uhensigtsmæssige vaner kan karakteriseres som mønstre, der aktivt vedligeholdes hver gang man udfører sin vane. I den forbindelse arbejder vi med at aflede opmærksomheden fra de impulser, der fører til hårudtrækning. Dette kræver en øget opmærksomhed, som vi opøver i sessionerne såvel som med hjemmearbejde. 

Desuden fokuserer vi at lære trangen at kende og at genkende trangen inden den bliver for stærk og for svær at modstå. Detaljerig registrering af adfærden omkring hårudrivningen er nødvendig, for at undersøge omstændighederne.

Vi arbejder med afspændings- og vejrtrækningsøvelser med henblik på at berolige nervesystemet og samle fokus. I sessionerne danner vi grobund for at identificere og sidenhen eliminere, undgå eller ændre bestemte aktiviteter, ydre eller indre faktorer, der har indflydelse på hårudrivning.

Endvidere kan det være relevant at fokusere på mulige bagvedliggende psykologiske årsager til trikotillomanien; større indsigt i livsomstændigheder og udløsende faktorer for lidelsens forekomst.

Skin picking (Dermatillomani)


Skin picking er en beslægtet type af adfærd, som ligner trikotillomani. Som begrebet indikerer, har mennesker der lider af skin picking (dermatillomani), en ufrivillig trang til at pille i hudens overflader – ofte i skadelig grad. De hyppigst udsatte områder kan være ansigtet, læber, hovedbund, mave, bryst, ryg, skuldre, ben – desuden negle, tånegle og neglebånd.

Mennesker med skin picking kan som en konsekvens af lidelsen opleve helbredsmæssige konsekvenser i form af ardannelser, sår, hævelser og infektioner i de ramte områder på kroppen.

Følgerne af at være ramt af lidelsen kan være oplevelser af ydmygelser, forlegenhed og skamfuldhed i sociale sammenhænge.

Konsekvenserne heraf kan være isolation og ensomhed. Afdækning af kroppen i form af tøj, makeup og plaster er en almindelig del af at forsøge at skjule synligheden af lidelsen. I forskningslitteraturen foreslås mange lighedstræk med trikotillomani og neglebidning.

Neglebidning (onychophagia
)

Neglebidning (onychophagia) er ligeledes en beslægtet type af adfærd, som ligner trikotillomani. Den kan også kategoriseres inden for gruppen af vane- og impulshandlinger.

Personen der bider negle bliver ved indtil neglen er bidt helt ind til huden og længere endnu, indtil de bløder. Neglebideren går konstant rundt med røde, ømme og nogle gange betændte fingre. Udover de psykologiske følgevirkninger kan det være smertefuldt.

At holde hænderne på ryggen eller i lommen er en typisk adfærd for neglebideren. Oplevelser af skamfuldhed, social flovhed og kontroltab kan præge neglebidere.

Neglebidning menes at have mange fællestræk med trikotillomani og skin picking.

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup har mange års erfaring med behandling af trikotillomani, Skin picking og neglebidning. Praksis for Kognitiv Terapi var en af de første psykologpraksisser der tilbød kognitiv terapi. Alle psykologerne er  autoriserede af socialministeriet og har en videregående uddannelse i kognitiv terapi og/eller metakognitiv terapi.

Efter den første samtale i Praksis for Kognitiv Terapi vil din psykolog vurdere, hvilken behandlingsform der er den mest effektive til netop din problemstilling. Psykologen vil tilrettelægge et individuelt behandlingsforløb til dig, med de metoder der er mest evidente, og som vil skabe de bedste og varige resultater for dig.

Efter et forløb i Praksis for Kognitiv Terapi vil du

 • Have opnået en forståelse for din trikotillomani eller skin picking
 • Have fået en fyldt redskabskasse med en række brugbare kognitive og metakognitive redskaber til at tackle din trikotillomani/skin picking
 • Være godt rustet i tilbagefaldsforebyggelse så du ikke falder tilbage i de samme gamle mønstre. 
 

Ønsker du at blive klogere på trikotillomani, skin picking og kognitiv terapi

Så kan du Læse mere under afsnittet Kognitiv Terapi 

Du kan også blive klogere på  skin-picking ved at læse denne artikel

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM TRIKOTILLOMANI OG SKIN PICKING

Hvad er trikotillomani?

Trikotillomani (ofte forkortet som TTM) er en psykisk lidelse, hvor en person tvangsmæssigt trækker sit hår ud eller brækker sit eget hår. Denne tilstand falder ind under klassificeringen ​​tvangslidelser. Når det er alvorligt, har det ofte ekstremt negative effekter på en persons velbefindende og generelle livskvalitet.

Ordet trikotillomani kommer fra tre græske ord:

Triko: Hår.

Tillo: Træk.

Mani: Overdreven adfærd eller aktivitet.

Hvad er symptomerne på trikotillomani?
 
Ifølge American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (bedre kendt som DSM-5), kræver diagnosen trikotillomani, at en person opfylder fem kriterier:
 

 • Gentagen udtrækning af hår, der forårsager hårtab.
 • Personen har prøvet flere gange at stoppe denne adfærd.
 • Personen føler, at hårudtrækningen negativt påvirker deres liv, deres arbejde og sociale liv.
 • Hårtrækningen eller hårtabet sker ikke på grund af en anden tilstand (såsom en hudrelateret lidelse).
 • Hårtrækningen sker ikke på grund af en anden psykisk lidelse. Et eksempel på dette er kropsdysmorfi, hvor hårtrækning sker, fordi en person mener, at der er et problem med deres udseende og forsøger at løse det.
 • Nogle mennesker med trikotillomani trækker deres hår bevidst, når de føler, at et hår er malplaceret eller ser anderledes ud end andre omkring det.  Andre mennesker trækker deres hår automatisk uden at tænke over det.

Hvad er dermatillomani/skin picking ?

Dermatillomani/skin picking er en lidelse, hvor en person tvangsmæssigt piller eller kradser sin hud, hvilket forårsager skader eller ardannelse. Også kendt som excoriation disorder falder denne tilstand ind under kategorien tvangslidelser. Når det fører til betydelige ardannelser og skader, kan denne tilstand alvorligt påvirke en persons mentale sundhed, velvære og livskvalitet.

Denne tilstand har fået sit navn fra tre græske ord:

Derma: Hud.

Tillo: Trækker (eller plukker).

Mani: Overdreven adfærd eller aktivitet.

Hvad er symptomerne på dermatillomani/skin picking?

Det vigtigste symptom på dermatillomani/skin picking er at pille i sin hud tvangsmæssigt, hvilket betyder, at impulsen eller trangen er umulig eller utrolig svær at modstå.  Det kan også være at man ridser, graver, klemmer eller gnider huden.

Skin picking involverer normalt fingernegle og fingerspidser, men kan også omfatte at bide med sine tænder (især når den berørte hudoverflade er på læberne). Det kan også involvere skarpe genstande som pincet eller nåle.

Hvad er forskellen på trikotillomani/skin picking og obsessiv kompulsiv lidelse (OCD)?

Trikotillomani og skin Picking er beslægtet med OCD (obsessiv kompulsiv lidelse), men der er også nogle vigtige forskelle ifht OCD.
 
Tvangstanker:  OCD involverer tvangstanker, som er tanker eller tilskyndelser, som en person ikke kan kontrollere og ikke ønsker. Trikotillomani og skin picking involverer ikke tvangstanker.
 
Følelse af belønning: Når folk med trikotillomani/skin picking trækker deres hår ud, føler de ofte lettelse eller andre positive følelser. OCD involverer ikke på denne måde positive følelser ved tvangsadfærden.

Hvem udvikler trikotillomani og skin picking?

Trikotillomani er især almindeligt hos børn og unge. Hos små børn og spædbørn ses det normalt i en kortvarig periode og går typisk over af sig selv. Den mere alvorlige form starter oftest mellem 10 og 13 år.
Hos børn sker det lige ofte hos drenge og piger. Hos voksne er der 9 til 1 flere kvinder end mænd med denne tilstand.

Hvordan påvirker trikotillomani min krop?

Mennesker med trikotillomani trækker tvangsmæssigt deres hår ud, normalt ét hårstrå ad gangen. Mange mennesker vil trække hår fra det samme sted. De mest almindelige steder, folk trækker hår fra, er deres hovedbund, øjenvipper og øjenbryn og kønsbehåring. Dette betyder ofte, at man får skaldede pletter i hovedbunden og/eller at man ikke har øjenbryn/vipper.

Hvad er de psykiske konsekvenser ved trikotillomani og skin picking?

Mennesker med trikotillomani og skin picking føler almindeligvis angst, forlegenhed eller skam over deres lidelse. Dette kan påvirke deres arbejde og sociale liv. Mange mennesker med disse lidelser søger ikke behandling, fordi de føler sig flove eller skamfulde. I værste fald kan det resultere i social undgåelse, hvor man undgår andre mennesker eller bestemte situationer (f.eks. at tage på stranden, få en kæreste etc.), på grund af de tydelige sår/skaldede pletter man typisk har.

Hvilken behandling er mest effektiv mod trikotillomani og skin picking?

Forskning tyder på, at den mest effektive behandling til trikotillomani og skin picking er kognitiv adfærdsterapi (CBT), herunder den specifikke type CBT, som kaldes Habit Reversal Training (HRT) og den omfattende adfærdsmodel (ComB)

TRIKOTILLOMANI OG SKIN PICKING – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Trikotillomani, skin picking eller neglebidning – Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks.. fra Ordrup, Charlottenlund, Klampenborg, Lyngby, Skovshoved, Gentofte, Hellerup, TaarbækKøbenhavn K, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

TRIKOTILLOMANI OG SKIN PICKING
(DERMATILLOMANI)