JALOUSI

Hvad er jalousi?

Jalousi er en følelse, som kan være meget opslidende at lide under, og som ofte er skadende for parforholdet. Den jaloux part er plaget af mange negative tanker og bekymringer om f.eks. utroskab, partnerens kærlighed eller parforholdets overlevelse. Ofte kommer jalousien til udtryk i mistroisk adfærd såsom at tjekke mails, sms’er eller hjemmesider, som partneren har været inde på eller at opstille et krydsforhør når partneren har været ude alene.

Det kan ofte føre til negative konfrontationer med partneren, som så giver anledning til yderligere negative tanker og større usikkerhed. På den måde er der startet en negativ spiral, som det kan være svært at komme ud af.

ÅRSAGER TIL JALOUSI

Årsagen til jalousi kan være manglende selvværd eller relateres til angst for at blive forladt, men kommer ofte til udtryk i vrede eller skænderier. Det betyder desværre, at angsten for at blive forladt, kan blive en selvopfyldende profeti, da man slider på forholdet.

KOGNITIV OG METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG I KØBENHAVN OG HELLERUP

Hos psykologerne i København og Hellerup arbejder vi med kognitiv terapi og metakognitiv terapi mod jalousi. Vi arbejder med at finde frem til de negative tanker, som er forbundet med jalousien. Vi bruger tid på at udfordre og nuancere de negative forestillinger, som ofte er farvet af meget negative eller angstprægede tolkninger. Vi udfordrer om tankerne har sandhedsværdi, og om det er meningsfuldt, at beskæftige sig med dem, eller om det i virkeligheden er med til at fastholde jalousien. Samtidigt med arbejdet med den tænkningsmæssige side af jalousien er det vigtigt at se på og arbejde med den adfærd, som vedligeholder følelsen af jalousi, og som er skyld i negative konfrontationer i parforholdet.

De nye erfaringer med nuancerede tolkninger og mere hensigtsmæssig adfærd vil føre til en mindskelse af jalousien, og det giver positive forandringer i parforholdet – en god cirkel er skabt . I terapien får du konkrete øvelser og værktøjer til, hvordan du slipper af med jalousien og forebygger den i fremtiden.

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI OG METAKOGNITIV TERAPI

Læs mere om psykologbehandling under afsnittet om kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi

Du kan bestille tid til behandling af jalousi hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM JALOUSI

Hvad er jalousi?

Jalousi kan være en særdeles ubehagelig følelse, som typisk omhandler angst for at blive forladt eller svigtet af éns partner. Jalousien kan være ’berettiget’ og udløst af ens partners faktiske utroskab. Jalousien kan også – og i mange tilfælde – være ’uberettiget’ og simpelthen bero på tanker og forestillinger om ting der kunne ske, men som rent faktisk aldrig har fundet sted.

Jalousien kan trigges i mange forskellige situationer f.eks. hvis ens partner er til fest eller man blot får tanker om, hvad vedkommende mon foretager sig mens man ikke er sammen. Jalousien kan også være retrospektiv og omhandle smertefulde tanker og grublerier om, hvad der foregik og hvordan ens partner havde det i sine tidligere forhold eller seksuelle relationer; hvor man altså er jaloux på sin partners fortid.

Hvad er konsekvenserne af jalousi?

Det er meget pinefuldt at blive ramt af jalousi, da det både skaber mange ulykkelige og vrede følelser omkring svigt, afvisning og mindreværd. Jalousien påvirker personens selvværd, da man typisk oplever ikke at kunne være den kæreste og person man egentligt gerne vil være.

Jalousien influerer typisk også på personens adfærd, så man f.eks. bruger mængder af tid på at bekymre sig om parforholdet, om hvorvidt man bliver elsket eller svigtet og bedraget, og om hvorvidt forholdet kan og vil bestå. Man kan også bruge tid og ressourcer på ’kontroladfærd’, hvor man kan beskæftige sig med at følge op på partnerens online-færden, konkrete færden og have mange ’spørgen-ind-til’ hvad, hvor og med hvem partneren har befundet sig – oftest med frygt for mulig utroskab – eller frygt for at han/hun har haft det bedre med andre personer end i selskab med én selv.

Jalousien kan medføre opslidende diskussioner og skænderier omhandlede netop frygten for at blive forladt, svigtet og bedraget, dette skaber i sig selv en negativ stemning i forholdet og kan intensivere problemet.

Jalousien igangsætter således onde cirkler både i parforholdet og i den jaloux persons indre liv både pga. de konflikter og eventuelle afvisning, den medfører samt de selvbebrejdelser og den angst for afvisning, det medfører, at man selv kan se sin adfærd som problematisk

Hvordan behandler man jalousi?

I behandlingen af problemskabende jalousi vil man afdække hvornår jalousien er opstået, samt hvad og hvornår i relationen og forholdet jalousien gør sig gældende og bliver trigget. Man vil også afdække de mentale strategier og adfærd den jaloux part har, for at undersøge hvad der er medvirkende til dels at forstærke og dels vedligeholde jalousien.

I behandlingen vil man på en respektfuld måde udforske og udfordre de svære følelser der er involveret i jalousien. Man vil arbejde med at udfordre både den tankemæssige og konkrete adfærd, som trigger og driver jalousien. Man vil søge at finde måder hvorpå jalousien kan brydes, og der kan typisk også indgå selvværdsarbejde, da selvværdet netop meget ofte også rammes hos den jaloux part.

JALOUSI – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Jalousi – Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks. fra Ordrup, Skovshoved, Charlottenlund, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Klampenborg, Lyngby, Gentofte, Hellerup, TaarbækKøbenhavn K, Vesterbro, Amager, Valby, Sydhavnen, m.fl

JALOUSI