ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER

Psykologhjælp til almene problemstillinger og livskriser

I Praksis for Kognitiv Terapi modtager vi også gerne klienter, der ønsker psykologhjælp til almenpsykologiske problemstillinger. Disse kan eksempelvis være sorg/krise, jalousi, svære livsvalg/dilemmaer, problemer med arbejde eller studiet mm. Sommetider opstår fokus på disse områder som en del af et terapiforløb, hvor vi eksempelvis er startet med at behandle en angstlidelse eller en depression. Men det kan også være fokus for hele dit forløb hos psykologen.  

Skal man ikke fejle noget for at gå til psykolog?

Mange forbinder dét at gå til psykolog med at få behandling for en egentlig lidelse såsom depression, angst, OCD m.fl.  At behandle psykiske lidelser er dog ikke det eneste, man kan bruge en psykolog til. Vedkommende kan også være en kvalificeret, professionel sparringspartner, når det gælder problemer, der ikke kan sætte et navn eller en diagnose på. At få hjælp i udfordrende livsomstændigheder kan højne ens livskvalitet og forebygge større problemer eller kriser længere ude i fremtiden. Og for mange er det rart at supplere venners og families hjælp med en neutral og professionel psykolog, der ikke er involveret personligt. 

Læs mere her om de forskellige overvejelser og baggrunde for at gå i terapi: Spilder jeg din tid?

Foretrækker du coaching fremfor terapi?

Vi kan også tilbyde forløb, der i højere grad har karakter af kognitiv coaching fremfor terapi.
Overvejer du, hvorvidt du kunne have gavn af kognitiv adfærdsterapi eller kognitiv coaching som redskab til en problematik, du tumler med, er du meget velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. mail med sine spørgsmål.

Læs mere om Kognitiv Coaching

Læs afsnittet om Kognitiv Terapi

Du kan bestille tid til psykologsamtaler om almenpsykologiske problemstillinger i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Almenpsykologiske problemstillinger – Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks. fra Skovshoved, Valby, Ordrup, Charlottenlund, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Klampenborg, Lyngby, Gentofte, Hellerup, TaarbækKøbenhavn K, Vesterbro, Amager, Sydhavnen, m.fl

ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER