ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER

Psykologhjælp til almene problemstillinger og livskriser

I Praksis for Kognitiv Terapi modtager vi også gerne klienter, der ønsker psykologhjælp til almenpsykologiske problemstillinger. Disse kan eksempelvis være sorg/krise, jalousi, svære livsvalg/dilemmaer, problemer med arbejde eller studiet mm. Sommetider opstår fokus på disse områder som en del af et terapiforløb, hvor vi eksempelvis er startet med at behandle en angstlidelse eller en depression. Men det kan også være fokus for hele dit forløb hos psykologen.  

Skal man ikke fejle noget for at gå til psykolog?

Mange forbinder dét at gå til psykolog med at få behandling for en egentlig lidelse såsom depression, angst, OCD m.fl.  At behandle psykiske lidelser er dog ikke det eneste, man kan bruge en psykolog til. Vedkommende kan også være en kvalificeret, professionel sparringspartner, når det gælder problemer, der ikke kan sætte et navn eller en diagnose på. At få hjælp i udfordrende livsomstændigheder kan højne ens livskvalitet og forebygge større problemer eller kriser længere ude i fremtiden. Og for mange er det rart at supplere venners og families hjælp med en neutral og professionel psykolog, der ikke er involveret personligt. 

Læs mere her om de forskellige overvejelser og baggrunde for at gå i terapi: Spilder jeg din tid?

Foretrækker du coaching fremfor terapi?

Vi kan også tilbyde forløb, der i højere grad har karakter af kognitiv coaching fremfor terapi.
Overvejer du, hvorvidt du kunne have gavn af kognitiv adfærdsterapi eller kognitiv coaching som redskab til en problematik, du tumler med, er du meget velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. mail med sine spørgsmål.

Læs mere om Kognitiv Coaching

Læs afsnittet om Kognitiv Terapi

Du kan bestille tid til psykologsamtaler om almenpsykologiske problemstillinger i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup

Psykologerne i København K
Telefon: 33 24 24 98

Psykologen i Hellerup
Telefon:
39 77 50 28

FAQ – SPØRGSMÅL OG SVAR OM ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER

Almenpsykologiske problemstillinger er problemer, udfordringer mm, som man kan stå over for og skulle håndtere i forbindelse med sit liv, men som ikke er symptomer på en psykisk lidelse. Eksempler på almenpsykologiske problemstillinger kan være sorg (herunder kærestesorg), krise, skilsmisse, afgørende livsvalg og dilemmaer tvivl om uddannelse og arbejdsliv, manglende trivsel på privatfronten eller i arbejdslivet og meget mere – kort sagt helt almindelige udfordringer, som alle mennesker møder i løbet af deres liv, men som ikke desto mindre kan fylde meget og påvirke ens livsbane og ens generelle trivsel.

At gå til psykolog behøver ikke at indebære, at man får behandling for en lidelse – man behøver ikke at fejle noget for at kunne bruge professional sparring og hjælp.

Når vi står overfor større udfordringer eller dilemmaer i livet, kan det være givende at drøfte disse med en professional, som dels har en bred erfaring på området og dels ikke er følelsesmæssigt involveret i situationen – terapien kan således være et frirum, hvor man kan undersøge problemet og søge efter løsninger, mens man ser det lidt på afstand og ikke påvirker eventuelle andre involverede.

Det er også vigtigt at understrege, at et terapiforløb naturligvis ikke skal stå i stedet for samtaler med familie og venner, men ses som et supplement, som kan noget andet.

Når du går i terapi, vil psykologen være opmærksom på at dele det med dig, hvis noget af din problematik kunne omhandle en egentlig psykisk lidelse, og omvendt er det også en del af psykologens arbejde at normalisere fænomener og problematikker, som mange mennesker selv kommer til at tænke om som værende ”skøre”, unormale eller tegn på sygdom.

Psykologen kan hjælpe dig med at analysere problemet, give dig en god almenpsykologisk indsigt i normale reaktioner og behov ved svære livssituationer samt hjælpe med at undersøge forskellige valg eller løsningsmodeller, hvor der er behov for det.

Psykologen kan og må ikke give dig svar eller konkrete anvisninger f.eks. i forhold til livsvalg såsom ”skal jeg sige mit job op”, ”skal jeg have børn eller ej”, som er beslutninger, kun du selv kan træffe – men samtalerne med psykologen kan hjælpe dig til større klarhed omkring, hvad du ønsker og vil handle på.

ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER – KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K OG HELLERUP

Almenpsykologiske problemstillinger – Klienterne i vores kognitive psykolog praksis kommer fra mange dele af København og området nord for København f.eks. fra Skovshoved, Valby, Ordrup, Charlottenlund, Østerbro, Nørrebro, Nordhavn, Klampenborg, Lyngby, Gentofte, Hellerup, TaarbækKøbenhavn K, Vesterbro, Amager, Sydhavnen, m.fl

ALMENPSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER