OCD - Obsessive Compulsive Disorder

OCD er en forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder, det engelske navn for, hvad man på dansk kan kalde "obsessiv kompulsiv lidelse" eller "lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger". Tidligere var lidelsen kendt som tvangsneurose og var i mange år været anset som både meget sjælden og som nærmest uhelbredelig. Men indenfor de sidste 15 til 20 år er man blevet klar over, at lidelsen er blandt de mest udbredte psykiske lidelser, og at der er endog meget gode behandlingsmuligheder.

Hvad er OCD?

Vi har alle kendt eller hørt historier om mennesker med "rengøringsvanvid", som af angst for bakterier og snavs vasker sig selv og deres hjem rent igen og igen på en overdreven måde. Eller vi kender til nogen, der ikke kan forlade deres hjem uden at tjekke vinduer, døre eller gaskomfuret så mange gange, at de aldrig kommer afsted til tiden. De to her beskrevne fænomener eller symptomer, vasken og tjekken, er de to hyppigste symptomer, der ses blandt OCD-ramte. Mere præcist er de tvangshandlinger eller kompulsioner, og de fremkommer næsten altid på baggrund af tvangstanker - obsessioner - om, hvad der kan ske af ofte forfærdelige ting, hvis man ikke på disse måder sikrer sig.

Obsessioner/tvangstanker

I WHOs diagnosticeringssystem ICD-10 (1998) defineres tvangstanker således:

"…ideer, tankebilleder eller indskydelser, som dukker op i patientens bevidsthed igen og igen på en stereotyp måde. De er praktisk talt altid pinagtigt generende, og patienten prøver ofte uden held at afvise dem. De erkendes imidlertid af patienten som hans eller hendes egne tanker, selvom de er ufrivillige og ofte i modstrid med patientens følelser." (ICD-10, s. 104)

Kompulsioner/tvangshandlinger

"…stereotyp adfærd, som gentages atter og atter. De er ikke i sig selv behagelige eller nyttige. Deres funktion er at forhindre en eller anden udefra set usandsynlig begivenhed, som befrygtes ellers at ville indtræffe, og som ofte indebærer risiko for skade udført af eller rettet mod patienten. Sædvanligvis erkender patienten denne adfærd som meningsløs eller ineffektiv og gør forsøg på at modstå den. Angst er næsten altid til stede. Hvis patienten forsøger at modstå [kompulsionerne], forværres angsten." (ICD-10, s. 104)

 

Det er vigtigt at lægge mærke til, at den OCD-ramte godt selv ved, at det er hans eller hendes egne tanker, der er på spil og at han eller hun er klar over, at tvangshandlingerne er overdrevne.

 

Den OCD-ramte er altså ikke sindssyg og bliver det heller ikke! Til tider bliver tvangstanker forvekslet med vrangforestillinger, som er ideer og forestillinger uden virkelighedsforbindelse, og som ses ved psykotiske tilstande - eksempelvis ideer om at man bliver forfulgt af FBI eller kan styre trafikken med sine tanker. Disse forestillinger har intet at gøre med OCD, hvor den OCD-ramte altid godt selv ved, at noget er galt.

Eksempler på tvangstanker

 • Jeg kommer til skade/jeg bliver syg/jeg dør p.g.a…
 • Det bliver pinligt, at…
 • Nogen jeg holder af, kommer til skade fordi…
 • Noget bliver ødelagt, hvis…
 • Jeg bliver ensom, socialt udstødt
 • Jeg kommer i Helvede for at gøre/tænke…
 • Hvordan kan jeg vide, jeg kan stole på mine sanser og min hukommelse?
 • Jeg kommer til at skade nogen ved at…
 • Bestemte tal, farver eller bogstaver er heldige/uheldige eller symboliserer noget bestemt, der følger med dem
 • Der kunne være noget giftigt i dette her…
 • Der er noget galt med mig - jeg er ved at blive syg/sindssyg
 • Jeg skal passe på for ikke at miste kontrollen og blive underlig eller ligeglad
 • Der skal være orden i…
 • Jeg har ikke de rigtige følelser overfor…(eksempelvis kærlige følelser overfor min kæreste og mine børn, eller afstandstagen overfor "onde mennesker" eller onde gerninger)
 • Tankebilleder, hvor man gør noget "forkert"/forfærdeligt
 • Jeg kunne i virkeligheden være seksuelt afvigende (eksempelvis pædofil)

Eksempler på tvangshandlinger:

 • Tjekke
 • Tælle
 • Tilstå
 • Vaske/rense
 • Undskylde
 • Sige remser inde i hovedet
 • Gentage/omgøre
 • Ordne (symmetri)
 • Bøn
 • Undgå omgang med bestemte objekter (f.eks. skarpe genstande) eller mennesker
 • Berøre bestemte ting på bestemte måde og i bestemte situationer, evt. ledsaget af tællen eller ord/remser
 • Samle eller undlade at smide ting ud af frygt for konsekvenserne
 • Gøre ting i en bestemt rækkefølge
 • Skaffe sig af med ting p.g.a. frygt for f.eks. rod, kaos eller skadelige egenskaber
 • Søge at kontrollere sine tanker eller følelser i bestemte situationer eller overfor bestemte genstande/personer

Hvem får OCD?

I modsætning til tidligere tiders terori om, at OCD var en yderst sjælden sygdom, har man nu fundet, at ca. 2-3 % af befolkningen lider af OCD. Det svarer i Danmark til 100-150.000 mennesker. Der er lige mange mænd og kvinder, der lider af OCD, men der er en tendens til, at drenges OCD begynder lidt tidligere end pigers. Oftest viser OCD sig for første gang i barndommen eller ungdommen, fra 7-årsalderen og op til starten af 20'erne.

OCD-behandling

Samtidig med bevidstheden om, at OCD bestemt ikke er en sjælden sygdom, har man fundet ud af, at OCD lader sig behandle, ofte med vældigt gode resultater. Indenfor psykologien har forskning vist, at den kognitive adfærdsterapi er langt den bedste terapiform til behandling af OCD, og at denne terapi har lige så gode resultater som medicinsk behandling med SSRI-præparater - som er den anden mulige og effektive behandlingsform. Mange har endvidere haft held med at kombinere SSRI-behandling og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling.

 

I den kognitive adfærdsterapi mod OCD arbejder man med såvel tankerne - kognitionen - som med handlingerne - adfærden. Psykologen og klienten arbejder sammen for at finde frem til de antagelser eller opfattelser af verden, der fører til, at klienten kommer til at opfatte visse situationer eller tanker som tegn på fare og som tegn til, at katastrofe-afværgende adfærd må tages i brug. Det kan f.eks. være, at den OCD-ramte i bestemte situationer handler udfra en antagelse der hedder "hvis jeg kan tænke sådan, så kan jeg også gøre det" eller "mine tanker afslører, at jeg har lyst til at dette skal ske".Hertil kommer tit sikkerhedsadfærd, der bruges til at dæmpe angsten, men oftest kommer til at virke modsat - f.eks. forsøg på at kontrollere sine tanker eller huske med hundrede procents nøjagtighed, hvad man har gjort hvordan og hvornår. Samtidig med samtaleterapien arbejder man derfor med, skridt for skridt, at trappe denne adfærd og tvangshandlingerne ned, sådan at den OCD-ramte efterhånden erfarer, at der ikke indtræder den frygtede katastrofe eller ubehagelige begivenhed, som tvangstankerne skulle afværge. Små eksperimenter og hjemmearbejde er derfor en vigtig del af terapien.

På OCD-foreningens hjemmeside kan du læse en artikel om OCD-behandling skrevet af psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi. Klik her.

Du kan læse mere om behandlingen under afsnittet om kognitiv adfærdsterapi.

 

Nøgleord: OCD, ocd, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, psykolog, københavn, ocd behandling, ocd symptomer, sundhedsforsikring.

TYPO3 CMS